BG | EN
 +359 2 474 0 474    info@garitagepark.com

Комплекс от услуги

За живущите в комплекса Garitage park ще бъде осигурено професионално управление и поддръжка от високо-квалифицирани специалисти в следните области:

  • 24-часова охрана и видеонаблюдение;
  • почистване, сметоизвозване и поддръжка на общи части, алеи и улици;
  • поддръжка и напояване на зелени площи;
  • гаранционна поддръжка на сградите и системите в тях и др.
Notice

Please, turn your device landscape for better view.

Don't remind me.