BG | EN
 +359 2 474 0 474    info@garitagepark.com

Пресцентър

От тук може да изтеглите брошурата на проекта.

Брошура

Brochure

 

Този уеб сайт е изготвен от София Парк АД единствено с рекламна и маркетингова цел. Заинтересованите лица трябва да потърсят допълнително уверение за точността на информацията. София Парк АД не носи отговорност за вреди, както за загуби, така и за пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този сайт.

Notice

Please, turn your device landscape for better view.

Don't remind me.